Czym jest temat intercyzy? Co trzeba przez to rozumieć i kiedy ma zastosowanie?

Intercyza jest to określenie przedmałżeńskiej umowy majątkowej, jednakże intercyzę można zawrzeć w momencie trwania małżeństwa. Kontrakt taki więc może, ale wcale nie musi, poprzedzać zawarcie małżeństwa. Powszechnie się uważa, iż jest jeden rodzaj intercyzy, czyli taki, który opisuje całkowitą rozdzielność majątkową małżonków. To w rzeczywistości nie jest prawdą, bowiem intercyza może ograniczyć zakres wspólnoty majątkowej, ale i go poszerzyć.

Prawo rodzinne określa, iż można zawrzeć różne rodzaje umowy przedmałżeńskiej, natomiast umowa taka musi być zawarta pod postacią aktu notarialnego pod rygorem braku ważności. Tego typu rygor oznacza, że nie dochowanie formy aktu notarialnego może skutkować nieważnością intercyzy. W czasie trwania małżeństwa można zmieniać, a nawet znieść umowę dotyczącą majątku. Zrezygnowanie z intercyzy, bez rozwodu, będzie skutkowało utworzeniem się ustawowej wspólności majątkowej. Gdy weźmiemy ślub bez intercyzy, to powstanie tak zwana wspólnota majątkowa.

dokumenty

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Obejmuje ona wszystkie przedmioty majątkowe, jakie zostały nabyte podczas trwania tego typu wspólnoty, czyli od chwili jej ustanowienia.

Zaintrygował Cię ten artykuł? Jeśli tak, to koniecznie sprawdź tutaj podobne materiały – one też są wartościowe.

Małżonkowie więc są współwłaścicielami takich części składowych majątku. Jednak, wspólność nie obejmie majątku osobistego poszczególnych współmałżonków. Może również tak się zdarzyć, iż małżonkowie zechcą zmniejszyć zakres majątku wspólnego. W tej sytuacji w umowie przedmałżeńskiej wskazuje się dodatkowe rodzaje przedmiotów majątku, jakie nie zostaną objęte tego typu umową. W tej sytuacji prawo nie stawia większych przeszkód w odłączeniu konkretnych grup. Ograniczenie wspólności polega na tym, iż w kontrakcie określa się, która część majątku wspólnego będzie majątkiem osobistym małżonków. Oprócz tego, można działać w drugą stronę, to znaczy rozszerzyć wspólnotę majątkową. W takiej sytuacji ustawodawca zakazuje konkretnych czynności – zobacz ten link.

Małżonkowie są w stanie poszerzyć wspólność na rzeczy majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu
odziedziczenia, prawa majątkowe, jakie wynikają ze wspólności łącznej, jaka podlega innym przepisom jak również na prawa niezbywalne, co znaczy, że mogą przysługiwać tylko pojedynczej osobie. W razie różnych wątpliwości lepiej omówić tego typu sprawę ze znawcą tematu, jest nim bez wątpienia adwokat – przekonaj się – – czytaj tutaj więcej. Lepiej poradzić się przed faktem, niż po wszystkim starać się w jakiś sposób naprawić błędy wynikające z niewiedzy.