Będą zmiany w kwocie wolnej od podatku, czyli PITy 2016

Podatników czekają zmiany, bowiem od 1 stycznia 2016 roku mają zacząć funkcjonować przepisy podwyższające tzw. kwotę wolną od podatku. Jakie będzie to miało skutki dla budżetu państwa, pracowników i pracodawców?Czy zmiany spowodują, iż będzie żyło się nieco lepiej, a może wręcz odwrotnie? Aktualnie kwota wolna od podatku wynosi 3091 zł i nie była podwyższana od kilku lat. Proponowana ustawa ma to zmienić i dostosować próg do aktualnie panującej sytuacji gospodarczej i społecznej.

deklaracja pit

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com

Projekt zakłada podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tys. zł. Adekwatnie do zwiększenia progu wolnego od podatku, ta zmniejszająca także zostanie podniesiona – z 556,02 zł do aż 1440 zł. Co program PIT oznacza dla budżetu Polski? – mniejsze wpływy z podatku od osób fizycznych. To oznacza negatywne konsekwencje dla terytorialnych samorządów, których sporą część budżetu, bo blisko 40% stanowią właśnie wpływy z tytułu podatku. Optymiści zakładają jednak, że dzięki takiemu rozwiązaniu nastąpi wzrost konsumpcji, a to przełoży się na większe wpływy do budżetu kraju od osób fizycznych. Czy PITy 2016 okażą się strzałem w dziesiątkę czy wręcz przeciwnie jeśli chodzi o finanse (zobacz kredyt inwestycyjny dla firm) kraju, okaże się w praktyce. Bez spekulacji natomiast specjaliści twierdzą, że program PIT 2016 jest doskonałym rozwiązaniem dla pracowników oraz pracodawców – Piersi z wymienionych powinni osiągać realnie wyższe zyski z tytułu pracy, ponieważ wzrost kwoty wolnej od podatku przełoży się na wzrost wynagrodzenia netto. Właściciele firm z kolei nie zostaną obciążeni dodatkowymi kosztami, w praktyce więc będą mogli lepiej wynagrodzić podwładnych, bez konieczności uszczuplania budżetu firmy – .

rozliczanie podatków

Autor: GotCredit
Źródło: http://www.flickr.com

Kwota wolna od podatku ma być podniesiona na skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził że system podatkowy musi brać pod uwagę możliwość uniesienia przez podatnika ciężaru podatku, uzależnionego od jego zdolności dochodowych. Trybunał Konstytucyjny określił także, że aktualny system jest wadliwy, bowiem uzależniony jest od sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, a tak nie może być w demokratycznym kraju. W jak dużym stopniu PITy 2016 przyczynią się do faktycznej poprawy życia typowego Polaka, bez straty dla budżetu kraju, poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego oraz pracodawców zarówno dużych jak i średnich i małych przedsiębiorstw dowiemy się na początku roku, to jest po wejściu ustawy w życie.