Najważniejsze założenia związane z normą iso 14401

W szczególności istotną na naszym krajowym rynku normą zarządzania w środowisku jest norma iso 14001. Jest to jeden ze standardów iso, który opublikowany został przez British Standards Institution w 1992 roku. Był to wtedy pierwszy standard na świecie, który ściśle związany był z systemem zarządzania środowiskiem BS 7750. Cztery lata później instytucja opublikowała odświeżoną wersję normy, którą była właśnie 14001. Ma to niemałe znaczenie do dnia obecnego.

TÜV Rheinland
Norma iso 14001 a zarządzanie środowiskowe w organizacjiKażda organizacja ma określone pewne cele, do jakich osiągnięcia wciąż dąży. Jeżeli je osiągniemy, stawia się dalsze, bo na tym polega rozwój każdej firmy. Jeżeli chodzi o normę iso (link) 14001, pozwala ona zbudować System Zarządzania Środowiskowego. Oparte jest to wówczas o podejście procesowe, czyli określone wyżej udoskonalanie funkcjonowania każdej organizacji. Rozpocząć trzeba od planowania, od którego płynnie przechodzi się do podejmowania kroków.

Rynek międzynarodowy a norma iso 14001 – standard jakościPrzez pierwsze dziesięć lat trwała generalna akceptacja i przyswajanie normy ISO 14001 na rynku internacjonalnym. Stopniowo wydawane były certyfikaty dotyczące tej normy, natomiast do 2005 roku wydano ich przeszło 111 tysięcy. Były one obowiązujące na terenie 138 państw, co w niemałym stopniu wpływało na podejście przedsiębiorców. W Polsce oficjalnie normę tę wydał Polski Komitet Normalizacyjny, natomiast miało to miejsce w 2005 roku. Oznaczenie tej normy to dokładnie PN-EN ISO 14001:2005.

Menedżer w pracy

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Sposoby określania jakości z norma iso 14001 – prawa rynku Blisko związane z normą iso – źródło artykułu – 14001 są ustalone zasady. Określić je można jako cykl Deminga, dokładniej znany jako PDCA. Cykl ten oparty jest na stopniowym osiąganiu kolejnych etapów działania oraz ulepszania w funkcjonowaniu danej organizacji. Pierwszym etapem jest planowanie, z języka angielskiego – to plan. Następne to do – wykonywać, to check – sprawdzać i to act – działaj. Szczególnie istotne w całym procesie jest wcześniejsze zidentyfikowanie aspektów środowiskowych.