Wytwarzanie i gospodarowanie odpadami

Odpady mijamy codziennie, zwykle nie uświadamiając sobie niebezpieczeństwa płynącego z ich niewłaściwego zagospodarowania tudzież składowania na nieprzeznaczonym do tego obszarze. Odpadem jest każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do pozbycia się jest zobowiązany. Szacuje się, iż rokrocznie produkujemy 120 mln ton odpadów.

kosze do recyklingu

Autor: Mikey
Źródło: http://www.flickr.com
Prognozy te mogą być nie do końca rzetelne, albowiem znaczna część tych odpadów (polecamy zapraszam tutaj…) nie będzie się nadawać ani do ponownego przetworzenia ani do unieszkodliwienia lub też znajduje się w posiadaniu takich przedsiębiorstw ja huty, kopalnie oraz kombinaty azotowe, i w związku z powyższym nie podlegają obrotowi.

recykling odpadów

Autor: Oeko-Institut e.V.
Źródło: http://www.flickr.com

Zanieczyszczenia dzielimy głównie ze względu na to, czy są to odpady pochodzenia organicznego. Odpady organiczne poddają się rozkładowi biologicznemu, prawidłowe zagospodarowanie nimi może przynieść spore korzyści ekonomiczne. Z kolei aluminium, odpady zawierające rtęć, cynk itp. tworzą grupę odpadów nierozkładających się. Wybierając formę utylizacji istotnym jest aby zdecydować się na taką, która jest bezpieczna i ekologiczna. Odnośnie tematu również w tym miejscu: .

W przypadku np. pracy biurowej zlikwidowane dokumenty można przerobić na papier i karton (rozwinięcie zagadnienia > odwiedź ten portal www.vincent.pl zapraszamy), a nośniki pocięte mechanicznie na małe kawałki, można sprzedawać zasilając w ten sposób firmowy budżet. Recykling to czysty zysk dla firmy, komfort i wygoda pracy ( więcej miejsca na regałach, biurkach), dbałość o środowisko naturalne i świadomość, iż żyjemy w zgodzie z naturą. Rozwinięte przedsiębiorstwa często korzystają z firm wyszkolonych w tym zawodzie. Podczas działań wszystkie dokumenty są odpowiednio zabezpieczane i plombowane tak aby nikt nie miał w nie wglądu.

Wszystkie firmy są odpowiedzialne za wdrożenie projektu ewidencji odpadów. Co oznacza to pojęcie? Ewidencja odpadów to konieczność:
* prowadzenie kart ewidencji odpadu (tzw karta ewidencji odpadów – ),
* prowadzenie kart przekazania odpadu,
* karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Niedostosowanie się do obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów lub wykonywanie nieterminowo, podlega karze grzywny.