Programy lojalnościowe

Firmy obecne na giełdzie papierów wartościowych mają programy lojalnościowe wynagradzające pracę najlepszym menadżerom. Programy te polegają na dawaniu ludziom, pracującym na ważnych pozycjach w tej spółce, pakietów akcji tejże firmy, lub równowartości pieniężnej takiego pakietu. Potocznie, na takie premie mówi się „opcje menadżerskie”. Akcje są przydzielane raz do roku, tym osobom, które przepracowały w przedsiębiorstwie ustalony okres. Poza tym do przyznania zestawu akcji muszą być spełnione inne czynniki.

Halley aktuariusze
Zwykle wymagane jest, żeby spółka posiadała określony wynik finansowy w danym roku podatkowym, często spotykanym warunkiem wypłacenia tego rodzaju premii jest także wzrost wartości akcji w stosunku do roku minionego.

Z jakiego powodu wypłaca się premie?Pakiety akcji są przydzielane dla zwiększenia motywacji. Ich wartość zależy bowiem od rezultatów pracy zespołu kierowniczego spółki. Im lepszy wynik finansowy zostanie osiągnięty, tym większa będzie wartość papierów wartościowych w roku następującym. Co za tym idzie, zestaw akcji przyznawany menedżerom, będzie wart dużo więcej. Taki rodzaj motywowania pracowników (zobacz ulga internetowa) najwyższego stopnia jest bardzo efektywny. Firmy akcyjne wykorzystujące ten sposób mają o wiele wyższy zysk, oraz wzrost wartości akcji, niż pozostałe spółki. Jest to co prawda kosztowny sposób, jednak zysk związany z jego wprowadzeniem jest warty poniesienia tych kosztów.

W jaki sposób wyceniane są opcje?Wycena opcji jest procesem złożonym, zależnym od dużej liczby czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Najbardziej istotnym aspektem jest tzw. dywidenda, czyli część zysków przedsiębiorstwa, dzielona między akcjonariuszy. Zwyczajowo zespół kierowniczy firmy dzieli między sobą około połowę dywidendy, reszta jest przeznaczona dla pozostałych właścicieli akcji. Innym istotnym elementem wpływającym na koszt, jest stopa procentowa, od której jest uzależniony końcowy wynik finansowy firmy. Z uwagi na możliwe wahania na rynkach finansowych, cena określonych akcji jest udostępniana na dzień ich przyznania. Należy podkreślić, że personel spółki ma przywilej wykupienia akcji firmy po specjalnej, bardziej korzystnej cenie.