Co to są rezerwy i z jakiego powodu się je sporządza

Jednym z najbardziej zawiłych działów w firmie są kadry oraz księgowość. Oba owe siostrzane sekcje kategoryzują najważniejsze informacje w firmie. Rachunkowość przechowuje dane o kondycji przedsiębiorstwa zaś kadry kategoryzują dane a także dokumentują sprawy powiązane z zaangażowanymi pracobiorcami. Oba te działy są niezależne. Na przykład rozporządzenie o rachunkowości i Kodeks Pracy nakładają na przedsiębiorstwo rozmaitego typu zadania, na przykład tworzenie rezerw.

dowiedz się o swoich prawach

Autor: Mark B. Schlemmer
Źródło: http://www.flickr.com
Zgodnie z akceptowanymi w Europie standardami, rezerwy to zobowiązania których termin wymagalności albo suma nie jest pewna jednak można ją wiarygodnie ocenić. Jak to w księgowości takie zobowiązania można w różny sposób klasyfikować, na przykład zależnie z jakiego typu kapitału są one tworzone. Oczywiście jednym ze sposobów klasyfikacji będzie cel owych rezerw. I tu świetnym przykładem są rezerwy emerytalne, bowiem w okresie wiązania umowy o pracę powstaje przyszły obowiązek emerytalny.

To doskonały moment, żeby dowiedzieć się więcej danych na prezentowany wątek – potrzebne będzie tylko omówienie (https://poradnikpracownika.pl/-wynagrodzenie-za-urlop-okolicznosciowy-jak-obliczyc), które wyświetli potrzebne informacje.

Przedsiębiorstwo musi środki na zaspokojenie owych zobowiązań zabezpieczyć.

Rejestry tych środków traktuje się jako bierne rozliczenia międzyokresowe. Kwalifikuje się je do wydatków działalności operacyjnej, jednakowo jak gratyfikacje jubileuszowe jakie – tak samo jak rezerwy emerytalne – zależne są do stażu pracy. Rekomendowanym sposobem wyceny rezerwy emerytalnej może być wycena aktuarialna. Dokonać jej może tzw. aktuariusz – dowiedz się więcej na temat pracy aktuariusza. W prawie polskim aktuariusz to profesjonalista trudniący się oceną ryzyka finansowego oraz właśnie wyceną długoterminowych zobowiązań tj. rezerwy emerytalne.

Aktuariusz na ogół wiązany jest z działalnością ubezpieczeniową jednak jak widać z powyższego artykułu nie wyłącznie. Aktuariusz powinien zdać egzamin państwowy przed Komisją Nadzoru Finansowego i odbyć udokumentowaną dwuletnią praktykę. Test o jakim mowa obejmuje pytania z obszaru matematyki finansowej oraz ubezpieczenia grodzisk ekonomii i ubezpieczeń a również zagadnień z zakresu informatyki, przede wszystkim bazy danych. Test przedzielony jest na 3 części. Na każdą określone jest sto minut. Pozytywny wynik egzaminu owocuje wpisaniem zdającego na urzędową listę aktuariuszy. W naszej faktyczności gospodarczej aktuariusz głównie trudni się tworzeniem produktów ubezpieczeniowych.