Co koniecznie trzeba wiedzieć, mając zamiar się właściwie wywiązać z rozliczenia corocznego ze Skarbowym Urzędem?

Nowy rok przynosi kolejne zmiany podatkowe. Wśród takich zmian znajduje się zmiana właściwości urzędu skarbowego dla celów VAT. Pewna część podatników zostanie zobligowana do zmienienia obecnego Skarbowego Urzędu.

Właściwość Urzędów Skarbowych ma także znaczenie dla wskazania odpowiedniego rachunku bankowego, na gdzie należy odprowadzać podatek.

Istnieje bonus dla osób, które szukają dodatkowych materiałów – zobacz info tutaj. Dotyczy on rozpatrywanego tutaj zagadnienia.

Bowiem każdy Skarbowy Urząd ma dedykowany rachunek bankowy, w przeciwieństwie do rachunków ZUS. Właściwość Urzędów Skarbowych poznaj więcej jest regulowana w ordynacji podatkowej. Gdy przepisy podatkowej ustawy nie stanowią inaczej, właściwość miejscową organów podatkowych ustala się na podstawie miejsca zamieszkania ewentualnie adresu siedziby podatnika.

faktura vat

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com

Należy również pamiętać o możliwości robienia faktur na podstawie przedłożonego paragonu. Gdy właściciel sklepu stosuje kasę fiskalną, to nabywca, który prowadzi działalność gospodarczą musi dostać paragon. Tak więc faktura na podstawie paragonu odkryj więcej powinna być natychmiast wystawiona. Zdarza się niejednokrotnie w ten sposób, że przedsiębiorca dopiero po jakimś czasie uzmysławia sobie, iż potrzebuje fakturę na zakupiony jakiś czas temu produkt. Ordynacja podatkowa mówi, że faktura na podstawie paragonu powinna być zrobiona na żądanie każdego klienta. Jednakże po upływie 3 miesięcy nie ma już takiego obowiązku. Natomiast ustawa o VAT oraz rozporządzenie dotyczące fakturowania mówi o potrzebie wystawiania faktur w okresie do 7 dni od wykonania usługi ewentualnie wydania zakupionego towaru. W praktyce pierwszą regułę stosuje się dla odbiorców indywidualnych z kolei drugą w przypadku przedsiębiorców oraz osób prowadzących gospodarczą działalność.

Rozliczając się corocznie ze Skarbowym Urzędem trzeba także pamiętać, iż od podstawy opodatkowania (dochodu) można przeprowadzić odliczenie składek ZUS – zdecydowanie pomocna strona, mądrze jest odwiedzić. Takiemu odliczeniu podlegają składki zapłacone w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, chorobowe, rentowe i wypadkowe jak również ludzi współpracujących.

Odliczenie składek ZUS można dokonać, gdy zostały one potrącone w podatkowym roku przez płatnika ze środków podatnika, od przychodu który podlega opodatkowaniu.