Na czym polega przygotowanie kosztorysu? O jakich elementach koniecznie musimy pamiętać, jak go opracowujemy?

Kosztorysowanie to proces przygotowywania dokumentu finansowego realizacji określonego zadania, jakie zwane jest kosztorysem. W tym sensie trudno sobie wyobrazić, ażeby pomijano ten proces, gdy chodzi o inwestycję budowlaną. W jaki sposób więc wygląda taki dokument?

Jeśli w związku z tym chodzi o kosztorys budowlany, to na początku jest przedmiar robót. Jest to opis całości prac (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace) budowlanych oraz instalacyjnych w kolejności ich wykonania, jak też podstawy określającą ceny jednostkowe robót albo też jednostkowych nakładów rzeczowych. Taki przedmiar posiada także wyliczenia ilości różnego rodzaju robót, dla przykładu metrów kwadratowych ścian czy posadzek. Po tym wykonuje się obmiar, czyli zestawienie czynności wedle opisu dotyczącego przedmiaru, lecz przygotowane już to po wykonaniu robót, doczytaj link.

dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Następnie jest kosztorys inwestorski, który wykonywany jest na bazie przedmiotu robót i służy do tego by określić koszty całości zaplanowanej inwestycji przez obliczenie cen materiałów budowlanych, jak też koszty za pracę sprzętu i ludzi.

Sprawdź bez zwłoki wpis spod linku, gdyż prawdopodobnie zdziwi Cię to, jak niesamowicie fascynujące materiały w tamtym miejscu są opublikowane!

Kosztorysowanie tego rodzaju pozwala określić koszty wykonania kolejnych etapów pracy, a również koszt wykonania różnorodnych elementów budynku, jak fundamenty, ściany czy ocieplenie. Następny punkt stanowi kosztorys ofertowy, który jest składany przez wykonawcę, na podstawie wszystkich dokumentów i przedmiaru robót. W tego typu kosztorysie proponuje się cenę, za którą wykonawca może przeprowadzić roboty określone w przedmiarze. Jeśli udostępnimy dokumentację jak również przedmiar paru firmom, to w czasie wyboru wykonawcy jest możliwość uwzględnić najkorzystniejszą propozycję. Rzecz jasna musimy pamiętać, iż nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza.

Więcej informacji: jak wykonać kosztorys budowlany?

Istnieje jeszcze kosztorys dodatkowy, jaki może okazać się potrzebny do wycenienia prac dodatkowych lub zamiennych. Zgodnie z wymogami formalno-prawnymi inwestor musi odrębną umową lub też aneksem zdefiniować dodatkowe roboty. Wykonawca nie powinien przystępować do realizacji prac dodatkowych nie mając pisemnej zgody inwestora i zatwierdzonego przez zamawiającego kosztorysu na takie prace dodatkowe.