Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w zakładzie pracy? Jak to wygląda, czemu jest ważne?

Przez ryzyko zawodowe rozumieć należy prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zagrożeń mających związek z konkretną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników. Z tego powodu więc potrzebna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, której celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu pracy oraz na danym stanowisku może wywołać negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Wykonana ocena tego typu będzie dla pracodawcy podstawą dla użycia środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie ważne jest także, żeby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanej przez nich pracy, więc obowiązkiem pracodawcy jest bez wątpienia poinformowanie ich o wynikach dokonanej oceny oraz wdrożonych środkach zaradczych. Dotyczy to wielu dziedzin, na przykład czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są z pewnością bezpieczne, a jak nie, to jakie środki wprowadzono, by było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz na tej stronie.

Proces oceny ryzyka zawodowego wygląda tak samo dla każdego miejsca pracy, można go podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Musi to być zespół złożony z osób, które mają właściwe przygotowanie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. W tego typu prace powinien być także zaangażowany pracownik, jakiego miejsce pracy jest oceniane. Kolejny etap to analiza oraz opisanie takiego stanowiska. Dzięki temu można ustalić, które zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Następny etap to identyfikowanie zagrożeń, jakie są właściwe dla danego stanowiska pracy.

Nie możesz się doczekać kolejnych intrygujących treści na ten temat? Mamy do Ciebie fantastyczną wiadomość – kliknij po więcej w ten link i delektuj się czytaniem.

Dzieje się to w oparciu o wywiad z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace) i listy kontrolne, które zawierają ewentualne zagrożenia i wcześniej pozyskane informacje. Na końcu po opisaniu miejsca pracy jak również zidentyfikowaniu zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena taka polega w głównej mierze na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Dlatego też analizuje się prawdopodobieństwo zdarzenia, skalę skutków powodowanych w wyniku zagrożenia i stopień narażenia osoby zatrudnionej. Na pewno jak ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, bo w ten sposób taki proces może zostać lepiej przeprowadzony – .