Na czym polega sprawdzenie ryzyka zawodowego w zakładzie pracy? Jak to wygląda, czemu jest ważne?

Przez ryzyko zawodowe rozumieć należy prawdopodobieństwo pojawienia się niepożądanych zagrożeń mających związek z konkretną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników. Z tego powodu więc potrzebna jest regularna ocena ryzyka zawodowego, której celem jest sprawdzenie, co w konkretnym miejscu pracy oraz na danym stanowisku może wywołać negatywne skutki zdrowotne.

praca w biurze

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com
Wykonana ocena tego typu będzie dla pracodawcy podstawą dla użycia środków zmniejszających albo też eliminujących zagrożenia występujące w środowisku pracy. Niesamowicie ważne jest także, żeby pracownicy zdawali sobie sprawę z ryzyka zawodowego, które bierze się z wykonywanej przez nich pracy, więc obowiązkiem pracodawcy jest bez wątpienia poinformowanie ich o wynikach dokonanej oceny oraz wdrożonych środkach zaradczych. Dotyczy to wielu dziedzin, na przykład czy prace przy urządzeniach elektroenergetycznych są z pewnością bezpieczne, a jak nie, to jakie środki wprowadzono, by było bezpieczniej – dużo więcej przeczytasz na tej stronie.

Proces oceny ryzyka zawodowego wygląda tak samo dla każdego miejsca pracy, można go podzielić na cztery podstawowe etapy. Pierwszym z nich jest powołanie zespołu. Musi to być zespół złożony z osób, które mają właściwe przygotowanie do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego. W tego typu prace powinien być także zaangażowany pracownik, jakiego miejsce pracy jest oceniane. Kolejny etap to analiza oraz opisanie takiego stanowiska. Dzięki temu można ustalić, które zadania oraz w jaki sposób pracownik wykonuje. Następny etap to identyfikowanie zagrożeń, jakie są właściwe dla danego stanowiska pracy. Dzieje się to w oparciu o wywiad z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jak-napisac-wypowiedzenie-umowy-o-prace) i listy kontrolne, które zawierają ewentualne zagrożenia i wcześniej pozyskane informacje. Na końcu po opisaniu miejsca pracy jak również zidentyfikowaniu zagrożeń zespół dokonuje właściwej oceny ryzyka zawodowego.

ryzyko

Autor: istock
Źródło: istockphoto.com
Ocena taka polega w głównej mierze na nadaniu wartości różnym elementom miary ryzyka. Dlatego też analizuje się prawdopodobieństwo zdarzenia, skalę skutków powodowanych w wyniku zagrożenia i stopień narażenia osoby zatrudnionej. Na pewno jak ocena ryzyka zawodowego szkolenie może być pomocne, bo w ten sposób taki proces może zostać lepiej przeprowadzony – .