Czy wart się przechodzić na kwartalny podatek dochodowy? Co możemy uzyskać?

Przedsiębiorstwa mogą zadecydować, jak rozliczać się z podatku dochodowego i VAT-u. Rozliczanie może odbywać się co miesiąc albo przebiegać kwartalnie. Chodzi tu o okresowość wpłat dla skarbówki. Podatek dochodowy kwartalnie rozliczany to duży plus – przedsiębiorstwo ma do dyspozycji daną gotówkę, którą może przekazać nie na urząd skarbowy, a na pozostałe cele.

Deklaracja vat przygotowywana co kwartał ułatwia utrzymanie płynności finansowej przy kłopotach z uzyskaniem środków od klientów. Wtedy chronimy firmę przed bezzwłocznym wpłaceniem podatku, mimo braku finansów ze strony klienta. Dodatkowo firmy, jakie swoje koszty i przychody mają nieregularne mają czas na zgromadzenie faktur, a to zapewnia płynność finansową. Z metody cokwartalnej mogą korzystać mali podatnicy lub jednostki, jakie dopiero utworzyły firmę i jednocześnie nie założyły przedsiębiorstwa w ciągu dwóch ostatnich lat. (Czytaj )Mówiąc o rozliczeniach należy wspomnieć o obowiązku, jakim są składki zus przedsiębiorcy. Podstawą wymiaru składek jest zdeklarowana suma. Nie może być mniejsza niż 60 % oczekiwanego wynagrodzenia miesięcznego ogłoszonego przez państwo na dany rok kalendarzowy. Nie może również być niższa o 30 % od sumy najmniejszego wynagrodzenia, jeżeli prowadzimy swoją pierwszą działalność i korzystamy z ulg. Kiedy pracodawca kieruje firmą sam, opłaca kwoty do dziesiątego dnia danego miesiąca. Jeżeli zatrudnia współpracowników należności należy wpłacać do piętnastego dnia każdego miesiąca. Właścicieli firm obowiązuje jedna i taka sama wysokość podstawy wymiaru opłat na ZUS. Osiąga ona 75 % średniego wynagrodzenia w danym sektorze firm, w czwartym kwartale poprzedniego roku. Dodatkowo firma opłaca składkę na Fundusz Pracy i dolicza się ją do ogółu składek na ZUS. Stanowi ona 2.45% podstawy wymiaru. Inna okoliczność jest wtedy, gdy dopiero założona jest działalność.

Niewątpliwie zainteresują Cię omawiane informacje, więc przeczytaj drobiazgowo pełny raport (https://www.account-pl.eu/swiadczone-uslugi/obsluga-ksiegowa-warszawa), który posiada dużo wartych zapamiętania faktów, to podobna tematyka jak w tym materiale.

Wówczas niepłacony jest Fundusz Pracy, gdyż podstawa wymiaru składek na ZUS jest niższa od sumy minimalnego wynagrodzenia. Czytaj

W temacie składek na ZUS można by się niewątpliwie niejednokrotnie pogubić dlatego będąc przedsiębiorcą warto poradzić się księgowej, która w imieniu firmy złoży odpowiednie dokumenty i prześle dane opłaty. Polecamy