Kim jest aktuariusz i czym się zajmuje? Dlaczego jego praca jest tak ważna?

Fachowiec, który zna się na kwestiach finansowych jest obecnie niezwykle ważny. Ktoś spyta: a dlaczego, przecież bezpieczeństwo finansowe zawsze jest ważne? Owszem, jednak są takie okresy, gdy sytuacja finansowa, niepewność przyszłości i inne dość zbliżone czynniki powodują, że taka osoba jest bardzo potrzebna. Na dzisiejsze czasy bardzo potrzebnym wydaje się aktuariusz. Jest to osoba, fachowiec, który zajmuje się obliczaniem ryzyka i wartości projektów finansowych, najczęściej długoterminowych czy obarczonych niepewnością.

wypłaty emerytur

Autor: Global Panorama
Źródło: http://www.flickr.com
Ogólnie akcjonariusz ma związek z branżami jak reasekuracja, ubezpieczenia i plany emerytalne (na przykład, rezerwy emerytalne). W zakładzie ubezpieczeń spoczywa na nim wycena różnych zobowiązań wobec klientów. Musi także brać udział w konstruowaniu produktów, tak, żeby poziom rezerw czy kolejne przepływy pieniężne odpowiednio zabezpieczyły ewentualne zobowiązania. By zostać aktuariuszem w naszym kraju potrzeba spełnić parę warunków. Najbardziej istotne to zdać z dobrym wynikiem egzaminy aktuarialne.

Co więcej, niezbędne jest wyższe wykształcenie, niekaralność w zakresie przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, a jednocześnie dwuletni staż zawodowy, jaki nadzoruje aktuariusz. Egzaminy na aktuariusza mają miejsce co najmniej 2 razy w roku. Składa się na nie czteroczęściowy egzamin.

Kiedy ten post będzie przez Ciebie przeanalizowany, kliknij również na odmienny oryginalny materiał (https://www.sawyer.com.pl/restrukturyzacja), który zawiera tak samo absorbujące treści.

Wśród przedmiotów jest między innymi matematyka finansowa czy prawdopodobieństwo i statystyka. A jak przedstawiają się regulacje prawne dotyczące zawodu aktuariusza w naszym kraju? W Polsce każdy zakład ubezpieczeń musi powołać aktuariusza. Jeśli chodzi o ubezpieczenie na życie, to specjalista ten odpowiada za kalkulację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, natomiast w przypadku ubezpieczeń majątkowych czy osobowych, niezbędna jest jego opinia w sprawozdaniu rocznym.

budżet na odprawy emerytalne

Autor: MsSaraKelly
Źródło: http://www.flickr.com
Jak widać więc, taki fachowiec musi być faktycznie dobry w przedmiotach ścisłych. Zresztą, każdy kto ma do czynienia w swojej pracy z finansami musi czuć się komfortowo w takich zagadnieniach. Na aktuariuszach spoczywa duża odpowiedzialność, tak więc tylko najbardziej kompetentni mogą się podjąć tych zadań, lecz w konsekwencji to gwarant, że nie wystąpi żaden niepotrzebny błąd. Tak solidne i mocno sprawdzające egzaminy są niezbędne w takich branżach, gdzie specjaliści zajmują się sprawami finansowymi. Za dużo byłoby złego, jakby się okazało, że coś jest nie tak, z powodu złych obliczeń. Stąd to takie istotne.