ZUS a działalność gospodarcza

Praktycznie każdy orientuje się, co to jest działalność gospodarcza. Jest to każda zarobkowa działalność – bez względu na jej rodzaj – może być to działalność wytwórcza, usługowa, budowlana, jak również handlowa. Jej najważniejszym wyznacznikiem jest ciągłość, czyli konieczność prowadzenia jej w sposób ciągły. Dodatkowo właściciel ma uzyskiwać wpływy większe aniżeli pojawiające się koszta. W jaki sposób w związku z tym założyć działalność?

By tego dokonać, wymagany jest odpowiedni wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeżeli chcemy go otrzymać, musimy udać się do Urzędu Gminy albo miasta oraz uzupełnić właściwy formularz. Możemy to zrealizować przez internet, ale wtedy potrzebny jest tzw. podpis zaufany, jaki nie każdy ma, bowiem wcześniej należałoby przesłać zgłoszenie o zarejestrowanie podpisu. Do tego podpis elektroniczny trzeba odebrać indywidualnie, a na to nie każdy ma czas. Dlatego korzystniejszą i szybszą możliwością jest samodzielne zrealizowanie formalności. Następnie nieodzowne jest także zgłoszenie w ZUS-ie, gdyż chociaż CEIDG wysyła dane o nowym płatniku, to należy jeszcze dokonać indywidualnego zgłoszenia. Osoba taka musi przystąpić do obowiązkowego ubezpieczenia rentowego, emerytalnego i wypadkowego. Można jeszcze wybrać ubezpieczenie chorobowe, które oferuje ZUS Składka zdrowotna jednak jest dobrowolna i zależna od woli przedsiębiorcy.

Kalkulator i pieniądze

Autor: Jacob Edward
Źródło: http://www.flickr.com

Jak duże są aktualne składki ZUS? Zmieniają się co roku, zatem należy je sprawdzać na stronie internetowej ZUS-u. Tutaj sprawdzimy wielkość składek, które obowiązują w określonym czasie. Co wyjątkowo istotne, nowi przedsiębiorcy mogą przez 24 miesiące opłacać tzw. „mały ZUS”, co wiąże się z o wiele niższymi składkami, a także zwolnieniem z wpłat na Fundusz Pracy.

Przy zakładaniu działalności potrzebne jest także pozyskanie REGON-u, założenie konta bankowego i – co jest praktyczne, lecz nie obligatoryjne – wyrobienie sobie http://www.pieczatki.pl/wzory_odbic/pieczatki_firmowe zakładowej. Znacznie ułatwia ona realizowanie codziennych obowiązków. Sprawdź co to jest działalność gospodarcza.

Choć założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma zadaniami, to później możemy działać samodzielnie i pracować zgodnie z własnymi wyobrażeniami. Najistotniejsze to dążyć do sukcesu oraz zadbać o to, by nasza firma nie okazała się porażką.