sposoby zadowolenia klienta

Zdobycie przez firmę nowego konsumenta jest kilkakrotnie droższe aniżeli utrzymanie klienta już posiadanego. Dlatego tak istotna dla każdych biznesmenów jest dbałość o własnych nabywców. Jest sporo rozwiązań wspomagających zachować klienta. W ostatnim czasie niezwykle popularnym narzędziem służącym do tego celu, stały się systemy lojalnościowe. Znaczną popularność, którą cieszą się takiego gatunku plany, zawdzięczają swej ogromnej efektywności. Odpowiednio skonstruowany system lojalnościowy, może znacząco zwiększyć sentyment klienta do marki, również jego lojalność wobec niej.

System lojalnościowysystem lojalnościowy jest narzędziem, które swoją okazałością i wartością dostraja się do rozmiarów przedsiębiorstwa.

Mniejsze firmy, a nawet pojedynczy sprzedawcy, powinni uruchamiać projekty, jest to mozolne, jednak może to wydatnie powiększyć pułap satysfakcji klientów. Istotnym składnikiem wszelkiego systemu lojalnościowego jest karta. To ona służy do identyfikacji użytkownika, również usprawiedliwia go do otrzymania bonifikat i zaprogramowanych premii. Istotą systemu lojalnościowego jest obsługa zasądzania punktów za dokonywane zakupy. Punkty te rozdzielają się na punkty typowe, przyznawane proporcjonalnie do wydatkowanej kwoty, także punkty bonusowe, określane poprzez klienta. Punkty bonusowe mają szansę być przypisywane zaledwie w jednej, paru, bądź we każdych miejscach, gdzie projekt jest prowadzony. Możliwe jest również zdefiniowanie specjalnych bonusów dla konsumentów, np. za zakupy w dniu urodzin.

Projekt systemu lojalnościowego ma być łatwy, co czyni program tańszym we wdrożeniu, toteż założono tylko obsługę kart na okaziciela.

Systemy lojalnościowe (Link) weszły na stałe w wyobrażenie naszego rynku. Dotychczas były one prowadzone jedynie przez obszerne firmy, czy też ich sieci. Wydaje się, że z uwagi na naturalność uruchomiania własnego projektu, oraz niewielki koszt, po to narzędzie coraz częściej będą czerpać mniejsze przedsiębiorstwa. Programy takie wspierają w dbaniu o klientów, którzy są najogromniejszym skarbem każdego przedsiębiorcy.