Własność intelektualna ma dzisiaj szczególnie duże znaczenie

Są to wszelkie wytwory ludzkiego umysłu i choć ich ranga jest niematerialna, to są ujmowane w postaci materialnych nośników. Wytwory umysłu należy należycie chronić. Ale w jaki sposób? Skupimy się na 2 wyjątkowo popularnych – prawie autorskim i patencie.

Pierwsza możliwość, a zatem prawo autorskie jwp, chroni utwory, a więc przejawy działalności twórczej, które mają indywidualny charakter i mogą być wyrażone w różnoraki sposób. Należą do nich m.in. utwory słowne, graficzne oraz plastyczne, lutnicze, sceniczne, jak również audiowizualne. Zabezpieczenie utworu przez prawo autorskie następuje automatycznie i rodzi się z chwilą jego ustalenia. Nie należy spełniać żadnych formalności, dlatego, jeżeli tylko autor zauważy, iż ktoś posługuje się jego utworem w sposób nieuprawniony, może dochodzić swojej racji w sądzie. W działaniach sądowych odnoszących się do tego typu spraw najważniejsze jest być w stanie udowodnić, iż jesteśmy autorami utworu. Potrzebne jest także podanie daty jego powstania, dlatego już na początku warto jest zatroszczyć się o posiadanie niniejszych dowodów. Zawsze lepiej zabezpieczyć się z wyprzedzeniem, aby później nie mieć żadnych kłopotów.

Company work

Autor: Victor1558
Źródło: http://www.flickr.com

Drugą możliwością ochrony własności intelektualnej są patenty – . Przyznawane są dla różnorakiego rodzaju wynalazków. Patent w odróżnieniu od prawa autorskradcy (zobacz badania zdolności rejestracyjnej)ymaga trochę zachodu, gdyż wymagane jest zmierzenie się z dość długim oraz wymagającym postępowaniem prawnym. Pierwszym krokiem jest zgłoszenie wynalazku do odpowiedniego urzędu patentowego wraz z podaniem o udzielenie patent, opisem wynalazku, skrótem i zastrzeżeniem patentowym. Potem dokument zostaje rozpatrzony i w zależności od decyzji uzyskuje albo nie uzyskuje się patentu. Patent jest wyłącznym prawem do korzyradce (zobacz badanie znaku towarowego) z danego wynalazku, zarówno w sposób zawodowy, jak i zarobkowy, na terenie całego kraju. Patenty nie są wieczne, albowiem obowiązują przez 20 lat.

Do zabezpieczenia własności intelektualnej służy też ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak również o prawie własności przemysłowej oraz ochronie baz danych. Warto jest być zorientowanym w temacie i zapoznać się precyzyjnie z niniejszymi ustawami, jeżeli chcemy wiedzieć więcej.
Autor