Skuteczne metody podniesienia skuteczności zespołu ludzi

Zarządzanie procesem produkcji w dużej firmie to nader trudna praca. Manager powinien podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na bieżące problemy nieomalże natychmiast. Manager musi również przewidzieć ewentualne problemy i starać się im zapobiec. Aby to było możliwe potrzebna jest mu stosowna wiedza. Manager kierujący procesami produkcji powinien zmierzać do udoskonalenia działań. Metodą na to są szkolenia Lean.

szkolenie dla kadry menedżerskiej

Autor: University of Salford Press Office
Źródło: http://www.flickr.com
Metoda owa polega na tym, by w procesie produkcji skoncentrować się na wykluczeniu obszarów, gdzie ma miejsce marnowanie zasobów zakładu. Z kolei managerowie którzy kochają matematykę, do udoskonalenia procesów fabrykacji mogą spożytkować sposoby statystyczne wyrażane w metodzie Six Sigma, (to jest dzięki analizie statystycznej w procesie technologicznym można dopuścić maksimum 6 odchyleń od przewidzianego wzorca). Strategia ta składa się z wielu poziomów wtajemniczenia – ostatnim poziomem jest szkolenia six sigma. Jest ono przeznaczone jest dla przywódców zespołu.

Studia podyplomowe z obszaru wyżej wymienionych umiejętności zestawiać winny elementy klasycznych studiów podyplomowych – a więc zawierać powinny wykłady jak też ćwiczenia razem z nauczaniem poprzez praktykę – zatem naukę akademicką uzupełnić powinny różnego rodzaju warsztaty i gry symulacyjne. Wskazane są także działania optymalizacyjne w praktyce – a więc wizyty w przedsiębiorstwach. Odbiorcami szkolenia Six Sigma mogą być: personel zarządzający przedsiębiorstwami bądź produkcją, specjaliści do spraw wprowadzania zmian, trenerzy, absolwenci studiów mgr/inż/lic. Autor

Szkolenie dla firmy

Autor: Wheeler Cowperthwaite
Źródło: http://www.flickr.com
Zamiarem takich studiów jest przekazanie wszechstronnej wiedzy, jak też budowanie postaw jak też umiejętności celowych w codziennej pracy. Plan studiów mieści przeważnie bloki tematyczne związane z popularnymi ideami zarządzania: lean manufacturing szkolenie oraz Six Sigma szkolenia.

Studia adresowane są do pracowników, którzy chcą nie tylko poznać ogół problemów powiązanych z kierunkiem studiów na etapie teorii, lecz również – przez rozbudowane ćwiczenia warsztatowe jak też gry symulacyjne oraz odwiedziny w zakładach przemysłowych – w praktyce wykorzystać zdobytą wiedzę. Finalnie absolwenci otrzymują odpowiednie świadectwa poświadczające sfinalizowanie szkolenia (zobacz ofertę na szkolenie: szkolenia biznesowe online) Six Sigma.