Narzędzia użyteczne dla księgowej.

Narzędzia przydatne dla księgowej w firmie. Na przykład: kalkulator vat, minimalne wynagrodzenie 2015 oraz księgi rachunkowe.

Jeśli prowadzimy własną firmę, na co dzień trzeba radzić sobie z fakturami – zarówno gdy kupujemy towar, jak i sprzedajemy. Biorąc udział w transakcjach sprzedaż-zakup, powinniśmy sprawnie poruszać się między wartościami netto i brutto.

faktura

Autor: Daniel X. O’Neil
Źródło: http://www.flickr.com
W łatwy sposób taką możliwość oferuje kalkulator vat wartości netto/ brutto. kalkulator (zobacz netto ile to brutto) VAT online umożliwia obliczenie podanej kwoty z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatku. Wylicza kwotę netto z podanej kwoty brutto (łącznie z podatkiem) i odwrotnie (kwotę brutto na kwotę netto). Obliczeń dokonuje się z użyciem stawek podatku VAT, które obowiązują tego roku oraz w latach poprzednich. Wprowadzone dane i uzyskane na ich podstawie wielkości można zachować w przejrzystej formie, poprzez wydrukowanie ich lub przesyłając je na własny adres e-mail. kalkulator (zobacz zarobki brutto) vat internetowy to szybki sposób na obliczenie potrzebnych nam wartości. Działa błyskawicznie i bez problemowo, a co najważniejsze jest darmowy.

Wynagrodzenie minimalne to gwarancja ochrony pracownika przed wyzyskiem ze strony pracodawcy, z drugiej jednak strony jest przeszkodą w zwalczaniu bezrobocia. Nie należy zapominać jednakże, że zarówno w interesie pracownika, jak i pracodawcy, jest terminowe wypłacanie należnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie 2015 wynosi 1750 zł brutto .

Pracodawca, płacąc pracownikowi pensję minimalną ponosi obecnie całkowity koszt zatrudnienia na poziomie 2028,43 złotych miesięcznie. Kalkulator wynagrodzeń oblicza ile wynosi wynagrodzenie netto. Poza przeliczaniem brutto-netto oraz netto-brutto kalkulator oblicza też koszty pracodawcy związane z zatrudnieniem – zaliczki na PIT, ZUS i składki emerytalne. Księgi rachunkowe prowadzi się na podstawie dokumentów księgowych. Obejmują zapisy zdarzeń chronologiczno-systematycznych.

księgowość

Autor: Lucas Hayas
Źródło: http://www.flickr.com
To zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zbiory: obrotów i sald kont księgi głównej oraz pomocniczych, a także listę składników aktywów oraz pasywów. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie jednostki albo poza nią – jeżeli powierza się ich prowadzenie jednostce uprawnionej – według określonych przepisów – do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim oraz w walucie polskiej.