Powinności a także odpisy płatników w polskim ustawodawstwie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na płatnika obowiązek płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracowników. Co istotne, musi płacić te składki w wyznaczonym czasie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego konsekwencje i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość fiskalna to podatek wraz z ratą, która nie została opłacona w terminie. Gdy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, rozliczana po terminie składka powinna być powiększona o należne odsetki za zwłokę.

Faktura

Autor: Patrik Tschudin
Źródło: http://www.flickr.com
Odsetki za zwłokę należy uregulować łącznie z nieterminowo regulowanymi składkami ZUS za dany okres, za który nastąpiła zaległość. Nie można najpierw zapłacić po terminie samych składek, a kolejno dokonać zapłaty na pokrycie samych odsetek . Odsetki będą naliczane zawsze, gdy składki są płacone po terminie.

Kalkulator odsetek podatkowych za zwłokę od zaległych zobowiązań, pomaga ustalić ich wielkość. W polskim ustawodawstwie, ustawą regulującą system podatku od wartości dodanej, jest ustawa o podatku od towarów i usług. Faktura wewnątrzwspólnotowa, to faktura poświadczająca WDT. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to sprzedaż produktów z kraju do innego kraju Unii Europejskiej na rzecz kupującego, który posiada ważny numer VAT Unii Europejskiej.

Sprzedaż towarów następuje zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o VAT.

Spodobał Cię tego typu tekst? To sprawdź ponadto to, tu też są tylko świetne informacje (http://programylojalnosciowe.pl/oferta/analityka-i-badania-pomiar-skutecznosci-programow/), które na pewno Cię zainteresują.

Świadectwo homologacji, jest to pokwitowanie urzędowe. To pismo urzędowe stanowi integralną część samochodu. Na podstawie świadectwa homologacji, można otrzymać informacje określające pojazd – rok produkcji, miejsce produkcji, zastosowanie auta – osobowy, ciężarowy itp.

Homologacja ma także wpływ na wielkość opłaty OC, AC. Dla posiadacza samochodu z homologacją może to być o wiele mniejsza składka za roczne ubezpieczenie . Przepisy nakreślają też warunki dla przestrzeni ładunkowej, tzw. części pojazdu, która znajduje się za rzędami siedzeń. Auta z kratką odchodzą do lamusa, dlatego, że samochodem firmowym może być każdy pojazd, bez względu na rozmiar bagażnika, ładowność, lub też trwałe oddzielenie części osobowej od bagażowej.

Zazwyczaj o certyfikat homologacji, starają się firmy dlatego, że bez tego dokumentu nie mogą odliczać podatku za paliwo. W przypadku kiedy samochód ma homologację unijną – N1 możliwe jest skorzystanie z całego odliczenia zarówno od rat leasingowych, jak i innych kosztów.