Prowadzenie własnej firmy to nie tylko wydatki, z czasem przyjdzie czas na wypracowanie dochodów

Koncepcja na własny interes to nie tylko znalezienie tzw. niszy, to również zbudowanie strategii wejścia na rynek i umiejętność późniejszego działania. Przed zamiarem otworzenia własnej firmy, należy sobie udzielić odpowiedzi na kilka pytań, m.in.: jakie trzeba będzie ponosić wydatki firmowe i jak je trzeba rozliczać? Składki ZUS przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność na własny rachunek mogą płacić według reguł ulgowych.

Właściciele firmy posiadają ten przywilej przez 24 miesiące, płacąc w tym czasie składki na ubezpieczenia społeczne – emerytalne, rentowe, chorobowe o kilkaset złotych niższe niż płatnik, który działa na rynku dłużej. W okresie tych pierwszych ulgowych 2 lat, przedsiębiorcy nie opłacają również składki na Fundusz Pracy. Z kolei składka zdrowotna jest dla każdego taka sama – dla nikogo nie ma żadnych przywilejów. Czytaj .

Pieniądze

Autor: OTA Photos
Źródło: http://www.flickr.com

Z reguły, nie od samego początku przedsiębiorcy nowo powstałych firm, chcą działać z pracownikiem (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-zwolnienie-lekarskie-a-wysokosc-wynagrodzenia). Na ogół, na początku działalności wystarczają własne ręce do pracy. Ale z czasem okazuje się, że to za mało . Im szybciej przedsiębiorstwo poszerza rozmiary funkcjonowania, dokonuje inwestycji i gromadzi się coraz więcej tematów do załatwienia, tym prędzej pojawia się inwencja przyjęcia pracownika a nawet kilku pracowników.

Dodatkowa osoba do pracy to pewne koszty. Do stałych wydatków związanych z zatrudnieniem, z którymi muszą liczyć się przedsiębiorcy, należą głównie wypłaty pensji dla zatrudnionych. Reguła jest taka, że składki ZUS pracodawcy potrącają z poborów, mniej więcej po połowie.

Zajmujący tekst? Zatem wejdź w podany link i doczytaj tu (http://it-solve.pl/software-house-krakow/). Zapewne zaciekawią Cię nowe treści na ten temat. Będziemy wdzięczni, jeśli Ci się podoba.

Jedną część odprowadzanych ZUS-owi składek – w tym na przyszłe świadczenie emerytalne, płaci pracownik ze swojej pensji a druga połowa obciąża kasę pracodawcy.

Pracodawca, jako płatnik składek ZUS, jest obciążony składkami emerytalnymi, rentowymi i wypadkowymi, składkami na Fundusz Pracy oraz składkami na Gwarantowany Fundusz Świadczeń Pracowniczych. Praktycznie panuje jedna główna reguła – że koszty działalności gospodarczej, są to każde wydatki, które wydawane są w związku z jej prowadzeniem. Wydatki mają służyć uzyskaniu dochodów. Nie oznacza to wcale, że gdy przedsiębiorca nie osiągnie zysku, a będzie miał np. stratę, to wydatków, które poniesie z myślą o zarobku, nie będzie mógł potraktować jako firmowy koszt.

Bardzo często jest właśnie tak, że na rezultaty pewnych działań należy poczekać, najpierw ponosząc nakłady, które przyniosą plony w przyszłości. Na koszty związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, składają się zakupy materiałów, maszyn, usług koniecznych do wykonywania działalności gospodarczej, pobory dla zatrudnionych w firmie osób, opłaty za energię elektryczną i wiele innych kosztów koniecznych do osiągnięcia zarobków.