Skuteczne sposoby poprawienia efektywności zespołu

Zarządzanie procesem produkcyjnym w firmie to niezwykle zawiła praca. Manager musi sprostać wielu wyzwaniom, reagować na pojawiające się problemy nieomal natychmiast. Menadżer powinien prognozować także prawdopodobne problemy i im zapobiegać. Żeby to było wykonalne konieczne są mu odpowiednie wiadomości.

Praktyka zarządzania wykształciła kilka metod na zgromadzenie informacji dla usprawnienia procesów zarządzania. Jednym z najpopularniejszych jest pochodzący z Japonii system kaizen. Może być to sposób na poprawienie jakości i samego procesu produkcyjnego. System ów zakłada, iż problemy są sprawą naturalną, a wręcz potencjalnym polem nowych możliwości. Główną metodą zbierania informacji jest względnie prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od słowa „dlaczego”? W powyższym systemie zarządzania jakością zakłada się iż proces doskonalenia jest bezustanny. Spory nacisk kładzie się na zaangażowanie przeciętnego pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-jakie-moga-byc-wymienione-zainteresowania-w-cv) i dwustronne zaufanie między managerem a podwładnym. Manager zarządzający procesami produkcji winien dążyć do optymalizacji działań. Sposobem na to są szkolenia lean. Metoda owa polega na tym, aby w procesie wytwórczości skoncentrować się na wyeliminowaniu tych obszarów gdzie następuje trwonienie zasobów, przykładowo takie zaplanowanie procesu produkcji, by surowce do niej potrzebne krótko znajdowały się w magazynie.

Potwierdzisz chyba, że omawiany artykuł jest nieszablonowy. Jeżeli zatem masz chęć przestudiować go głębiej, zobacz info (http://adwokat-horyza.pl/sprawy-rodzinne/) opublikowane w tym serwisie.

Szkolenie menedżerów

Autor: Felix Padrosa Photography
Źródło: http://www.flickr.com

Managerowie którzy mają ścisłe umysły do udoskonalenia procesów kierowania mogą wykorzystać metody statystyczne wyrażone w metodzie tzw. 6 sigma, a więc dzięki analizie statystycznej spowodować sytuację w której w procesie technologicznym można dopuścić najwyżej sześciu odchyleń od przyjętego wzorca.

Metoda ta składa się z kilku pułapów wtajemniczenia, każdy z nich stanowi odrębny program szkoleń wzajemnie ze sobą powiązanych. Najwyższym poziomem jest szkolenie black belt . Jest ono przeznaczone dla przywódców zespołu. Poza nadzorowaniem i identyfikowaniem zagrożeń w procesie kierowania lider ma edukować podległy zespół tak, aby podwładni skupieni byli na usprawnianiu procesów produkcji. Metoda ta służy wyłącznie do poprawy efektywności pracy.