Jaka jest rola dobrych emocji w relacjach ze swoimi klientami.

W dobie silnej rywalizacji między przedsiębiorstwami o utrzymanie udziałów w rynku określonych usług czy towarów, czynnikiem warunkującym nie tylko dobrą kondycję firmy, ale niekiedy nawet jej przeżycie wśród konkurencji, jest wysoka jakość obsługi klienta.

Dotyczy to zarówno relacji biznesowych pomiędzy przedsiębiorstwami, jak i poziomu obsługi klienta indywidualnego, gdzie stosunki handlowe są raczej luźne, czasami nawet tylko jednorazowe. Pomimo jednorazowości takich transakcji, również i taki klient musi być należycie traktowany, bowiem w dużym stopniu może się on przyczynić do rozprzestrzeniania się korzystnej bądź złej opinii o przedsiębiorstwie. A rola popularnie nazwanego marketingu szeptanego, polegającego właśnie na osobistych wymianach informacji pomiędzy potencjalnymi klientami, jest w obecnych czasach bardzo istotna.

call-center

Przeprowadzane przeważnie przez przedsiębiorstwo badania marketingowe mają na celu potwierdzać lub zweryfikować trafność zastosowanej strategii przedsiębiorstwa i obejmują badanie produktu albo usługi, badanie rynku w tym szczególnie bezpośredniej konkurencji a także badanie (zobacz badanie satysfakcji klientów) różnych rodzajów reklamy. Ciągle niedużo firm skupia się nad tym, w jaki sposób ich relacje z klientami rzutują na obraz, a w następnej kolejności na sprzedaż i w dalszej perspektywie na ogólną kondycję firmy. To bardzo poważny błąd, gdyż większość przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku działa właśnie w oparciu o potrzeby klientów indywidualnych.

Wobec tego badanie satysfakcji klientów powinno stać się jednym z głównych badań stosowanych regularnie, jako wytyczna na wykreowanie właściwej polityki w zakresie nie tylko jakości i koszyka produktów, ale przede wszystkim pod kątem relacji klienta z firmą. Badanie (pozostałe informacje pod adresem: badanie wzroku wrocław) takie umożliwia przede wszystkim dopasowanie działań do wymagań nabywców. W dzisiejszym modelu biznesowym, gdzie w zasadzie ciężko jest rywalizować na płaszczyźnie produktowej, należy dołożyć starań, aby nadrzędną wartością dodaną odróżniającą firmę od konkurencji były dobre emocje związane z obsługą klienta.