Z czego wynika zalecenie tworzenia rezerwy na świadczenia pracownicze?

Obowiązek tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wprowadza na przedsiębiorstwa obowiązek robienia biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracujących, i na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.
Copyright © All right reserved. | Theme: Business Click by eVisionThemes