Syndicate content

ustawy

warning: Creating default object from empty value in /var/www/vhost/wktp.pl/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

regularne płatności dla ZUSu

składki podatkowe
Autor: Ian Lamont
Źródło: http://www.flickr.com
Ustawa stanowi, że ubezpieczenia społeczne mogą być przymusowe, dobrowolne, albo można im nie podlegać. Od pracownika należy odprowadzać składki na wszystkie cztery rodzaje ubezpieczeń społecznych. Jest on objęty zatem ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym.

Poruszając tematy finansowe - pełna rachunkowość we Wrocławiu

księgowy
Autor: MVO Nederland
Źródło: http://www.flickr.com
Przepisy o rachunkowości narzuca na podmiot zobowiązany do prowadzenia rozbudowanej księgowości stosownie do jej zasad, dużo obowiązków. Są to m.in. precyzyjne rejestr wszelkich zabiegów ekonomicznych, należności i długów, ale także prowadzenie dokładnych rejestracji dotyczących różnych sfer aktywności firmy. Koniunktura firmy powinna być przedstawiona w sposób prawdziwy i prosty, a strategia rachunkowości powinna zapewniać oddzielenie w księgach wszelkich wydarzeń ważnych do ocenienia sytuacji materialnej i płatniczej, również rezultatu finansowego jednostki przy zachowaniu zasady zapobiegliwości.